El Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears presenta Objectius COAIB, una convocatòria oberta a tota la societat per reflexionar i debatre sobre la situació actual i els reptes de futur de les nostres illes.

Des del seu inici, l’any 2019, seguim promovent cicles de debats, conferències i reflexions centrades en qüestions que ens afecten a tots directament: Sostenibilitat i canvi climàtic, Territori i mobilitat, Cultura i patrimoni i Habitatge i espai públic. Al llarg d’aquest temps hem comptat amb la participació de destacats experts com Agustí Jansà, Itziar González, Joan Groizard, Catalina Cantarellas, Stefano Cortellaro, Carme Ribas, Salvador Rueda…

Amb la voluntat de fixar objectius basats en el coneixement adquirit, Objectius COAIB és un espai de reflexió i una invitació a la participació ciutadana.

Veure més

Debat celebrat

divendres, 15 de març de 2019 | 18:00h

Mallorca
(C.Portella, 14 – Palma)
Albert Cuchí
doctor arquitecte, director de l’ETSAV (UPC)(UPC)
Agusti Jansà
doctor en Física (exdirector AEMET Balears)
Joan Groizard
enginyer, director d’Energies Renovables de l’IDAE
Luis Velasco
doctor arquitecte, Àrea Tècnica del COAIB

 

 

Actualment tenim un model ambiental, econòmic i social basat en l’ús de combustible fòssil, en el consum massiu de recursos i en la destrucció de boscos i ecosistemes.
És urgent canviar de model i planificar una transició cap a una economia més sostenible i baixa en emissions de carboni.
Veure més

Debat celebrat

divendres, 22 de març de 2019 | 19:00h

Menorca
(Es Cós de Gràcia, 38 – Maó)
Amador Ferrer
arquitecte
Xavier Tolós
arquitecte
Miquel Barca
arquitecte
Francesc Magrinyà
enginyer de camins
Toni Vidal
arquitecte (moderador)
Tenim a les nostres mans la responsabilitat de repensar i planificar el territori considerant les necessitats i exigències actuals i futures. El model mediterrani, compacte, dens i complex representa uns valors molt positius que convé preservar i potenciar.

 

Les illes Balears són un territori geogràficament limitat, amb una activitat turística i residencial en augment que provoca un increment dels desplaçaments. La col·laboració entre totes les administracions implicades en la mobilitat i el planejament s’ha de realitzar cuidant, molt especialment, la seva integració paisatgística i urbanística.
Veure més

Debat celebrat

divendres, 29 de març | 18:00h

Eivissa
(C. de Pere Tur, 3 – Eivissa)
Erwin Bechtold
artista
Lluís Comerón
arquitecte, president del CSCAE
Stefano Cortellaro
doctor arquitecte (moderador)
Celestino García Braña
arquitecte
Marcos Tur
dissenyador
La cultura i el patrimoni doten de singularitat les Illes Balears. Conformen un llegat compartit de gran riquesa que hem heretat com a societat i que cal mantenir i posar en valor amb mesures de protecció i difusió que ajudin a transmetre’n la importància i a generar un sentiment de pertinença i compromís en les properes generacions.

 

El nostre paisatge no es pot concebre sense els edificis, elements i conjunts arquitectònics que, situats per tot el territori, configuren un imaginari únic construït al llarg del temps amb la complicitat dels illencs i admirat per visitants d’arreu del món.
Veure més

Debat celebrat

divendres, 5 d’abril de 2019 | 18:00h

Mallorca
(c.Portella, 14 – Palma)
Carles Llop
doctor arquitecte
Txatxo Sabater
doctor arquitecte
L’habitatge i l’espai públic són indrets d’intimitat i de trobada. L’un participa de l’altre i, per tant, estan estretament lligats a la qualitat de vida dels ciutadans.

 

L’habitatge s’ha convertit en els darrers anys en un tema d’intens debat ciutadà. Aconseguir l’accés pels joves, incrementar el parc de lloguer, rehabilitar molt d’habitatge obsolet i ineficient des del punt de vista energètic, ha de ser una prioritat actual i futuraa.

 

Recuperació de l’espai públic com el lloc de trobada de les persones i de les activitats més diverses.

Esdeveniments anteriors:

Salvador Rueda

 

director de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona (2000 – 2019) i impulsor de les superilles
21 de febrer de 2020

Salvador Rueda, impulsor de les superilles de Barcelona, explica “L’urbanisme ecosistèmic” en una conferència oberta a tothom per parlar de principis com la proximitat, la massa crítica de població i activitat, l’habitabilitat de l’espai públic, la complexitat urbana, l’autosuficiència energètica, l’accés a l’habitatge, la gestió i la governança, etc.

 

“L’urbanisme adquireix el qualificatiu d’ecosistèmic quan passa pel sedàs d’un conjunt de restriccions (condicionants i indicadors) que parametritzen el grau d’acomodació d’un determinat planejament, i també d’un teixit consolidat, a un model intencionat de ciutat més sostenible en l’era de la informació.

 

Aquest model de ciutat més sostenible és compacte en la seva morfologia, complex i dens en coneixement en la seva organització, eficient i “sense” impacte metabòlic i cohesionat socialment.”

font: Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona

Divendres, 10 de maig de 201918:00h

C. Portella, 14 (Palma)

Carme Ribas Seix

ARQUITECTA

Itziar González Virós

ARQUITECTA I URBANISTA

Catalina Cantarellas

CATEDRÀTICA EN HISTÒRIA DE L’ART
Veure més

divendres 15 de març | 18:00h

Mallorca
(C.Portella, 14 – Palma)
Albert Cuchí
doctor arquitecte, director de l’ETSAV (UPC)(UPC)
Agusti Jansà
doctor en Física (exdirector AEMET Balears)
Joan Groizard
enginyer, director d’Energies Renovables de l’IDAE
Luis Velasco
doctor arquitecte, Àrea Tècnica del COAIB
Actualment tenim un model ambiental, econòmic i social basat en l’ús de combustible fòssil, en el consum massiu de recursos i en la destrucció de boscos i ecosistemes.
És urgent canviar de model i planificar una transició cap a una economia més sostenible i baixa en emissions de carboni.
Transmissió per videoconferència a les demarcacions de Menorca i Eivissa – Formentera.
Veure més

divendres 22 de març | 19:00h

Menorca
(Es Cós de Gràcia, 38 – Maó)
Amador Ferrer
arquitecte
Xavier Tolós
arquitecte
Miquel Barca
arquitecte
Francesc Magrinyà
enginyer de camins
Toni Vidal
arquitecte (moderador)
Tenim a les nostres mans la responsabilitat de repensar i planificar el territori considerant les necessitats i exigències actuals i futures. El model mediterrani, compacte, dens i complex representa uns valors molt positius que convé preservar i potenciar.

 

Les illes Balears són un territori geogràficament limitat, amb una activitat turística i residencial en augment que provoca un increment dels desplaçaments. La col·laboració entre totes les administracions implicades en la mobilitat i el planejament s’ha de realitzar cuidant, molt especialment, la seva integració paisatgística i urbanística.
Veure més

divendres 29 de març | 18:00h

Eivissa
(C. de Pere Tur, 3 – Eivissa)
Erwin Bechtold
artista
Lluís Comerón
arquitecte, president del CSCAE
Stefano Cortellaro
doctor arquitecte (moderador)
Celestino García Braña
arquitecte
Marcos Tur
dissenyador
La cultura i el patrimoni doten de singularitat les Illes Balears. Conformen un llegat compartit de gran riquesa que hem heretat com a societat i que cal mantenir i posar en valor amb mesures de protecció i difusió que ajudin a transmetre’n la importància i a generar un sentiment de pertinença i compromís en les properes generacions.

 

El nostre paisatge no es pot concebre sense els edificis, elements i conjunts arquitectònics que, situats per tot el territori, configuren un imaginari únic construït al llarg del temps amb la complicitat dels illencs i admirat per visitants d’arreu del món.
Veure més

divendres 5 d’abril | 18:00h

Mallorca
(c.Portella, 14 – Palma)
Carles Llop
doctor arquitecte
Txatxo Sabater
doctor arquitecte
L’habitatge i l’espai públic són indrets d’intimitat i de trobada. L’un participa de l’altre i, per tant, estan estretament lligats a la qualitat de vida dels ciutadans.

 

L’habitatge s’ha convertit en els darrers anys en un tema d’intens debat ciutadà. Aconseguir l’accés pels joves, incrementar el parc de lloguer, rehabilitar molt d’habitatge obsolet i ineficient des del punt de vista energètic, ha de ser una prioritat actual i futuraa.

 

Recuperació de l’espai públic com el lloc de trobada de les persones i de les activitats més diverses.